Pěstování japonských topolů

Pěstování japonských topolů je velice jednoduché a nevyžaduje obzvláště náročnou činnost. Samotná péče o stromy je téměř minimální, tudíž nejvíce času vám zabere samotná sadba dřeviny. V následujících řádcích se dočtete podrobnější popis nutných věcí, které je třeba při pěstování japonských topolů udělat, rozděleno přehledně na tři části – příprava půdy, sadba a sklizeň.

Příprava půdy

U pěstování rychle rostoucích dřevin a také japonského topolu je příprava půdy na výsadbu jedna z nejdůležitějších částí celého procesu pěstování. Japonský topol je nejvhodnější sázet na jaro. Ovšem s přípravou půdy je třeba začít již na podzim, kdy je třeba odplevelit plochu budoucí výsadby. Japonský topol je totiž velice háklivý na zaplevelení, proto je nutné i po výsadbě udržovat plochu kolem řízků bez plevele. Tento proces je nutný ovšem jen první rok, jelikož poté japonský topol přeroste okolní vegetaci.

Výsadba

Nejčastěji se sází řízky, které by měly být 18 až 22 cm vysoké. V průměru by měly dosahovat až 2.5cm. Každý řízek by měl mít alespoň tři pupeny. Před samotným sázením je vhodné nechat řízky až 48 hodin ve vodě. Řízky se zapichují kolmo do země, přičemž vyčnívat by měly jen pupeny. Výsadba probíhá od března do dubna.

Sklizeň

Sklizeň probíhá již po třech letech, kdy je možnost sklidit štěpku. Sklizeň kulatiny potom probíhá po pěti až šesti letech. Nejvhodnější je pro sklizeň zimní období, kdy je v dřevě nejméně vody. Na jaře poté japonský topol opět obroste výhony, je třeba ponechat pouze ten hlavní. Takováto sklizeň se dá opakovat až pětkrát.

 

www.japonske-topoly.info

Tuto doménu provozuje Mzstudio.cz | Zásady ochrany osobních údajů